SOLVILERA POTAS

Bitki bünyesindeki suyu ayarlar, meyvede çatlamayı % 80 oranında durdurur.

Bitkilerin besinleri taşıma özelliğini arttırır. Hücre duvarını güçlendirir.

Bitkiler için gerekli besin mineralleri ve çinkonun alınımını kolaylaştırır.

Fosfor metabolizmasını ayırarak bitkinin soğuğa karşı dayanıklılığını arttırır.

Bitkinin abiotik strese direncini arttırır.

Çeltikte ve buğdayda dikliği sağlar.

Potasyum (K2O) 10% w/w