İnsan Kaynakları Politikamız

En önemli sermayemiz insan kaynağımız, bağlı olduğumuz ilkeler, gelecek hayallerimizdir.

Gücümüzü ülke sevgisinden, Türkiye’nin geleceğine olan güvenimizden, insanlık adına yapmak istediklerimizden alırız.
İş ahlakımız, mesleki ilkelerimiz, daha iyisini yapma hevesimiz hepimizin ortak amacıdır.

Her çalışanımızdan kurumsal kültür bütünlüğünü sağlayacak tavır ve davranışlar sergilemeleri beklenmektedir. Mesleğimizin saygınlığı, güvenirliliği, samimiyeti, ilkeleri, iş yapış prensipleri korunmalı, geliştirilmelidir.

Ayrıca evrensel değerler, küresel etik ve ahlaki değerler her zaman bizim için önemlidir. Sürdürülebilir bir büyümeyi yakalamak, katma değer yaratan bir şirket olmak kurumumuz, ülkemiz için hedefimizdir.
Bunun için en başarılı ve konusunun en iyisi kabul edilen profesyonellerle çalışmayı tercih ederiz.

Sektörünün en çok tercih edilen ve bu çatı altında herkesin gurur duyduğu bir kurum olmayı her zaman hedefleriz.

Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi ile insan hakları, çalışma koşulları, çevre gibi konularda belirlenen 10 ilkeye referans olur, bunların geliştirilmesine, yaygınlaştırılmasına katkı koyarız.

Her çalışanın profesyonellik, dürüstlük ve güvenle anılması birincil sorumluluğudur.

Kurumumuzun değerlerini yaşama geçirerek uzun dönemli iş hedeflerinin başarılabilmesi için çalışanlarımızın önceliğimiz olduğunu iyi biliriz.

Bu sebeple çalışanlarımızın mutluluğunu, güvenliğini ve takım çalışmasını odağımıza aldığımız daha güçlü bir kurum kültürünün ve insan kaynakları yönetim anlayışının gelişmesi için büyük bir çaba gösteririz.

Çalışanlarımıza karşı adil olarak fırsat eşitliğini yaşatan verimli bir çalışma ortamı oluşturarak, ne düşündüğümüzü açıklıkla kendileri ile paylaşır ve yenilikçi fikirlerinden yararlanırız. Amaç ve hedeflerimizi gerçekleştirmek için takım çalışması değerimize uygun çalışırız.