Haifa MKP™

Haifa MKP™ büyüme döngüsü boyunca bitki beslenme ihtiyaçlarını karşılamak için diğer gübrelerle beraber uygulanabilir. Yüksek saflığı ve suda çözünürlüğü sayesinde Haifa MKP™ Nutrigation™ (fertigasyon) ve yapraktan uygulama için ideal bir gübredir. Aynı zamanda, Haifa MKP™ gübre karışımlarının hazırlanması için ve sıvı gübre üretimi için uygundur Haifa MKP™ avantajları Suda tamamen çözünür. 100% bitki besin elementlerinden oluşur İçeriğinde klor, sodyum ve bitkiler için zararlı diğer elementler bulunmaz Bitkiler ve insanlar için güvenli: kısmen düşük bir pH ve tuz endeksine sahiptir Nutrigation ™ , yapraktan uygulama ve gübre karışımlarının ve besleyici çözeltilerinin üretimi için uygundur

Mono-potasyum fosfat 0-52-34

NPKCaMgDamlama SulamaYaprak